ourunion در 1401 برگزار شد


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/3204-Our-union-was-held-in-1401.html 09/14
1401

ourunion در 1401 برگزار شد

dnaunion؛ برنامهourunionسال 1401 را با حضور کسانی که به تازگی به گروه ملحق و قرار است، درجهت پیشبرد اهداف گروه با مابقی اعضا همگام شوند، برگزار کرد.ourunionبرنامه‌ای است که گروه به منظور آشنا شدن تازه نفسان با فرهنگ و تاریخچه سازمان برگزار می‌کند. در این برنامه تازه واردتان درباره رویاها و چشم اندازشان نسبت به آینده با مابقی اعضا در فضای صمیمی صحبت می‌کنند و با داستان شکل گیری سیمرغ تبلیغات ایران آشنا می‌شوند.dnaunionبا سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی مستعد، با انگیزه و اخلاق مدار می‌کوشد تا موجب توسعه و اثربخشی بیشتر گروه را فراهم کند. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف برگزاری برنامهourunionاست که گروه بطور مرتب آن را در هر سال اجرا می‌کند.