ourunion در 1401 برگزار شد


09/14
1401

ourunion در 1401 برگزار شد

dnaunion؛ برنامهourunionسال 1401 را با حضور کسانی که به تازگی به گروه ملحق و قرار است، درجهت پیشبرد اهداف گروه با مابقی اعضا همگام شوند، برگزار کرد.ourunionبرنامه‌ای است که گروه به منظور آشنا شدن تازه نفسان با فرهنگ و تاریخچه سازمان برگزار می‌کند. در این برنامه تازه واردتان درباره رویاها و چشم اندازشان نسبت به آینده با مابقی اعضا در فضای صمیمی صحبت می‌کنند و با داستان شکل گیری سیمرغ تبلیغات ایران آشنا می‌شوند.dnaunionبا سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی مستعد، با انگیزه و اخلاق مدار می‌کوشد تا موجب توسعه و اثربخشی بیشتر گروه را فراهم کند. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف برگزاری برنامهourunionاست که گروه بطور مرتب آن را در هر سال اجرا می‌کند.


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/3204-Our-union-was-held-in-1401.html