Gitex in collaboration with “Amazon” Foundation

www.gitex.com07/29
1402

همکاری بنیاد محافظت با جیتکس


جیتکس با همکاری بنیاد محافظت و نگهداری «آمازون»، به حفظ 50 هزار هکتار از جنگل‌های آمازون کمک می‌کند. حمایت این سازمان و موسسه زیرمجموعه آن موسوم به «GITEX Impact»، واقع در دوبی، مجوز کاری خود را از همین بنیاد دریافت نموده و متعهد به حفاظت از جنگل‌های بارانی آمازون و توسعه پایدار جوامع بومی خواهد بود. کمپین اخیر بنیاد محافظت و نگهداری آمازون بر روی آگاهی و حمایت از تغییرات آب و هوایی از طریق فناوری مدرن تمرکز می‌کند.
مشارکت «GITEX Impact» فراتر از حمایت مالی بوده و تعهدی مشترک برای حفظ حیاتی ترین اکوسیستم‌های سیاره ما از جمله جنگل‌های بارانی آمازون و برزیل و رفاه ساکنان آن به شمار می‌رود.
در ادامه می‌توان از حفاظت از تنوع زیستی، کمک به بقاء بیش از 430 گونه بومی جانوری و گیاهی، حفاظت از منابع آب، توسعه جوامع بومی (شامل 450 خانواده و 3000 نفر)، پیشرفت در عرصه‌های بهداشت، آموزش، توانمندسازی زنان، درآمدزایی و توسعه زیرساخت‌ها، به عنوان منافع و فواید انجام این کار نام برد.
در نهایت چنین اقداماتی منجر به کاهش تقریبا 3 میلیون تنی گاز CO2 خواهد شد.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3542-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%C2%BB%E2%80%8E.html