Ford Focus: زیبایی تغییر

دست اندرکاران
کارگردان: پیتر توویتز
مدیر اجرایی خلاقیت: پل یول، آدریان بیرکینشاو
افراد خلاق: جیمز چایلد، اش پرنتایس
تهیه کننده: لیندسی مویس
شرکت اعطا کننده مجوز موسیقی: Eclectic
انتشار دهنده موسیقی: Universal Music Group / Disney

شاخه: خودرو
مشتری: فورد
آژانس تبلیغاتی: GTB لندن
شرکت فیلمسازی: Outsider
کشور: انگلستان

مترجم: مرضیه فروتن
www.bestadsontv.com


منبع: http://mbanews.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/349-Ford-Focus–%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1.html


ام بی ای نیوز: فورد با همکاری آژانس تبلیغاتی GTB و شرکت فیلمسازی “Outsider” و شرکت اعطا کننده مجوز موسیقی “Electic” کمپین جدید “The Beauty of Change” با هدف تبلیغ خودروی کاملا مدل جدید Ford Focus را راه اندازی کرد. این آگهی تبلیغاتی تلویزیونی 60 ثانیه ای زیبا به کارگردانی “پیتر توویتز”، با تصویر بیرون آمدن یک پروانه مکانیکی از پیله خود شروع می شود. در حالی که ما روند پرواز آن از میان جنگل ها و دره های سرسبز را دنبال می کنیم، جمع کثیری از پروانه های مکانیکی در مسیر حرکت به سوی لندن به این پروانه می پیوندند. مردم با تعجب سر جای خود می ایستند تا شاهد عبور این کالیدوسکوپ رنگارنگ از روی دفاتر کاری خود و محل های دیدنی برجسته نمادین لندن باشند. در نهایت بر روی پشت بام یک آسمان خراش، این پروانه ها به آرامی در قالب یک نمایش با شکوه و جمع شدن دور هم خودروی مدل جدید Ford Focus را شکل می دهند.