5 شغل با حقوق بالای 30 میلیون تومان در غرب تهران

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020847203904278528/%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86