گردهمایی ام بی ای نیوز برگزار شد

ام بی ای نیوز گردهمایی را با موضوع ” راهکارهای مارکتینگ برای برون رفت کسب وکارها از بحران…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3371-Marketing-solutions-for-businesses-to-get-out-of-the-crisis—with-a-look-at-the-events-of-1401.html