کنفرانس بین المللی B2BMarkting برگزارشد

در ادامه مراسم نیز پروفسور حداد حسینی رییس کنفرانس و معاون دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی کرد وی تاکید کرد ، اهمیت بازاریابی در همه بخش‌های جامعه و سیاست قابل ذکر است و در هر کسب وکاری 80 درصد سرمایه باید روی مسائل بازاریابی گذاشته شود.

پروفسور حسینی نیز در سخنان خود به موضوع نسل پنج اشاره کرده و افزود دنیا در حال ورود به نسلپنج است و در این مسیر ما در حوزه بازاریابی شاهد تغییرات بسیار شدید و البته غیر پیش بینی هستیم .

در واقع سفرمشتری و تجربه خرید درهوش مصنوعی ازجمله موضوعاتی است که در حوزه بازاریابی نسل پنجمباید به آن توجه شود .

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی (B2BMarkting)، با تقدیر از مرحوم دکتراحمد روستا پدرعلم بازاریابی ایران و با هدف ارائه گزارش دستاوردهای مارکتینگکشور برپا شد.


لازم به ذکر است این مراسم در سه سالن به شکل جداگانه با سخنرانی اساتید و دست اند رکارانصنعتی و بازاریابی کشور برگزار شده و از فعالان این حوزه تجلیل و تقدیر به عمل آمد.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3390-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-B2BMarkting-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF.html

به گزارش خبرنگار “ام بی ای نیوز”، در این مراسم که چهارشنبه24 خرداد ماه در محل سازمان مدیریت صنعتی با حضور اساتید، کارشناسان و دست اندرکاران و انجمن‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد، از خدمات و دستاوردهای دکتر احمد روستا بعنوان پدرعلم مارکتینگ ایران با رونمایی از سردیس آن مرحوم ، تجلیل به عمل آمد .

در ابعاد اقتصادی احتیاج داریم سند مدیریت مشتری با تعریف مزیتها وغیره را داشته باشیم .

در کشور ما متاسفانه شرایطی فراهم شده که فضای رقابتی به انحصاری تبدیل شدهو قیمت تمام شده قابل رقبت با دنیا نیست و بازاریابی به عنوان حلقه واسط بین واحدهای مختلف می­تواند نقش موثری ایفا کند.

وی تصریح کرد تحولاتی در دنیا در حال دگرگونی است که نشان می‌دهددیگر به شکل سنتی شرکتها نمی ­توانندبه کار خود ادامه دهند، در این مسیر ما مجبور هستیم در حوزه مارکتینگ به شناخت بیشتر ظرفیتها جهانی، تلاش برای حضور در پروژه های بین المللی و شناخت نظام های حقوقی و قراردادهاییکه دردنیا بر پایه‌ی این تحولات بوجود می­آید حرکت کنیم.

وی تصریح کرد در مسیر تسهیلگری توسعه باید به این موضوع توجه شود که بازاریابی فقط در فکر فروش محصول نیست، بلک تکمیل کنندگی زنجیره‌ی تولید و پایداری اهمیت بیشتری دارد .

در ابتدای، مراسم ابوالفضل کیانی بختیاری، رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس و مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی به ظهور و بروز پنج نسل در ابعاد مختلف پژوهش، صنعت و جامعه و بازاریابی، اشاره داشته و تصریح کرد، در حوزه بازاریابی شاهد بروز نسلهایی نظیر مصرف گرایی، خواسته مخاطبان ، تجلیل نیاز مشتری و انسان محوری، بازاریابی دیجیتال از طریق فناوری و در نهایت نسل پنجمکه پدیده هوش مصنوعی و اینترنت برای تحلیل رفتار مخاطبان است، خواهیم بود.

از خدمات و اقدامات دکتر زهره دهدشتی در حوزه تدریس و پژوهش بازاریابی نیز دراین مراسمتقدیر و تجلیل شد وی در سخنرانی خود به موضوع هم آفرینی ارزش در بازارهای صنعتی با توضیح هرم ارزشهای در بازار صنعتی تاکید کرد.


در ادامه نیز دکتر رئوف رابطی ، محقق و مشاور بازاریابی سخنرانی داشت ، وی بر اهمیت رویکردهای نوین و تجربه مشتریان در بازارهای “B2B” اشاره داشت و افزود : در پروسه‌ی خرید ایجاد تجربیات لذت بخش برای مشتری باعث افزایش درآمد شرکتهای بزرگ شد ه است.

در مسائل سیاسی در رابطه با سایر کشورهای دنیا علم بازاریابی اهمیت زیادی دارد که باید به آن توجه شود.

دکتربرادران خلخالی، معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز در این مراسم سخنرانی کرد، وی بر اهمیت مزیت‌ها در تولید درکشور اشاره داشته و افزود: دولتها در حوزه توسعه سه رویکرد می­توانند داشته باشند: شامل عامل ،مانع و تسهیل گر توسعه این سه نقش است که باید تلاش شود مودهایی را حذف کرد و ظرفیتهایی را در راستای توسعه تقویت کرد و جایگاه تسهیلگر توسعه رویکردی است که دولتها دربعد مواد اولیه و مسئولیتهای اجتماعی باید به آن توجه نشان دهند.

درواقع در تعاملات هر مشتری به عنوان یک مجموعه درنظر گرفته شود و با آنها تعامل ایجاد شود.

او تاکید کرد درنسل پنجم بازاریابی، موضوعاتی کلیدی شامل: هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، واقعیت ترکیبی و اینترنت اشیاء مطرح است و از مهمترین موضوعاتی که در ایننسل مورد تاکید خواهد بود تاب آوری و انسان محوری است.