کاهش توجه مخاطبان ایرانی به تبلیغات

رسانه های ویدئویی

رسانه‌های محیطی

بررسی میزان نفوذ رسانه‌های دیجیتال نشان می‌دهد که دسترسی مخاطبان به اینترنت در مهرماه1401 به نسبت مرداد 1401 به میزان %8 کاهش یافته است. بر خلاف روند کلی دسترسی به اینترنت، نرخ کاربرانی که در مهرماه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده اند افزایش 4%ای داشته اما، نکته قابل تامل کاهش 8.9 ساعت در متوسط مدت زمان هفتگی استفاده از آنها در میان کاربران است.

کاهش توجه مخاطبان ایرانی به تبلیغات

بررسی رفتار مخاطبان در مواجه با رسانه‌های مختلف، یکی از چالش‌های مهم این روزهای کسب وکارهای فعال در بازار ایران است. شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) در پژوهشی به بررسی رفتارمخاطبان در مواجه با رسانه‌های دیجیتال، محیطی و تصویری پرداخته است. این پژوهش در بازه زمانی مرداد و مهرماه 1401 اجرایی شده است. بازه‌ای که در بخشی از آن مخاطبان هنوز از روال عادی زندگی‌شان خارج نشده و در بخشی دیگری از آن یعنی مهرماه به‌یکباره با فیلترینگ و تحولات اجتماعی وسیعی روبرو شدند. بر همین اساس پژوهش مورد نظر اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزی در اختیار کسب وکارها قرار خواهد داد. در ادامه با تفکیک هر رسانه به بررسی رفتار مخاطبان می‌پردازیم.

رسانه های دیجیتال

بررسی میزان یادآوری تبلیغات محیطی در مراکز استانها نشان داد، میزان توجه مخاطبان به تبلیغات محیطی در مهرماه 1401 به نسبت مرداد 1401 به میزان 5% کاهش یافته است. این کاهش همه رسانه‌های محیطی از جمله؛تابلوهای بزرگ تبلیغاتی، تابلوهای روی پل‌های عابر پیاده، تابلوها و پوسترهای تبلیغاتی كوچک در خيابان، تبلیغات روی بدنه خارجی اتوبوس را شامل شده است. در این میان تابلوهای بزرگ تبلیغاتی کنار بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها با بیشترین کاهش توجه مخاطبان روبرو بوده‌اند.

بررسی الگوی رفتاری مخاطبین در تلویزیون و پلتفرم‌های ویدئو آنلاین نیز داده‌های جالبی را ارائه می‌کند. بررسی میزان نفوذ این رسانه‌ها نشان داد، نفوذ رسانه تلویزیون در مهرماه1401، 3% نسبت به مردادماه افزایش یافته است این درحالی است که میزان نفوذ تماشای ویدئوهای آنلاین در همین دوره 10 % نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است. با وجود این افزایش مخاطب این رسانه ها، متوسط مدت زمان تماشای تلویزیون و ویدئوهای آنلاین در هفته به ترتیب1.4 ساعت و بیشتر از نیم ساعت کاهش یافته است.

لازم به ذکر است: گزارش حاضر بر اساس نتایج پژوهش شناخت رفتار مخاطب در رسانه ها در مرداد و مهر سال 1401 ارائه شده و در هر دوره در حدود 600 نفر در این پژوهش شرکت کرده اند. همچنین این پژوهش به صورت ماهیانه و مستمر در حال بررسی رفتار مخاطبین در 8 شهر اصلی از مراکز استان ها در رسانه های مختلف است. علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر از این پژوهش می‌توانند با شرکت emrc تماس بگیرند.


منبع: http://mbanews.ir/Dashboard-emrc/3249-Reducing-the-attention-of-Iranian-audiences-to-advertisements.html