کارنامه بازار پاستیل در 1401


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3348-Pastille-market-record-in-1401.html

در بررسی (آذر-دی 1401) فروش این محصولات نسبت به دو دوره ماهانه گذشته (مرداد – شهریور) 8 درصد افزایش فروش حجمی و 17 درصد افزایش فروش ریالی داشته است.

در مجموع متوسط قیمت محصول پاستیل در دوره (آذر-دی) نسبت به دوره قبل تغییری نداشته است (مهر-آبان) اما نسبت به دو دوره قبل (مرداد – شهریور) 9% افزایش داشته ‌است.طبق نتایج، 3 برند برتر این محصول در دوره دوماهه (آذر-دی) به ترتیب حدود 59 درصد، 37 درصد و 16 درصد از فضای قفسه‌ مغازه‌هایی راکه در آن حضور داشته‌اند، به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به دوره‌های قبل تفاوت چندانی نداشته است.

در دوره دو ماهانه (آذر-دی) محصول پاستیل در میزان فروش حجمی حدود 4 درصد و در فروش ریالی حدود 5 درصد رشد داشته است که این رشد نسبت به دورهقبل (مهر-آبان) و همچنین دوره شش ماهه اخیر (مرداد- شهریور) مثبت بوده است.


طبق بررسی‌های شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) در سال 1401، 23 برند در بازار پاستیل با 293 کالا در بازه زمانی (آذر-دی) حضور داشته اند که فروش محصولات این بازار همواره نسبت به دو دوره ماهانه گذشته (مرداد- شهریور) در حال افزایش بوده است. محصول پاستیل در حدود 88 درصد از مغازه‌های تحت پوشش EMRC حضور داشته است که نسبت به دو دوره پیش تغییری نداشته است.

02/18
1402

کارنامه بازار پاستیل در 1401