کارنامه بازار پاستیل در 1401

02/18
1402

کارنامه بازار پاستیل در 1401

طبق نتایج، 3 برند برتر این محصول در دوره دوماهه (آذر-دی) به ترتیب حدود 59 درصد، 37 درصد و 16 درصد از فضای قفسه‌ مغازه‌هایی راکه در آن حضور داشته‌اند، به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به دوره‌های قبل تفاوت چندانی نداشته است.


طبق بررسی‌های شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) در سال 1401، 23 برند در بازار پاستیل با 293 کالا در بازه زمانی (آذر-دی) حضور داشته اند که فروش محصولات این بازار همواره نسبت به دو دوره ماهانه گذشته (مرداد- شهریور) در حال افزایش بوده است. محصول پاستیل در حدود 88 درصد از مغازه‌های تحت پوشش EMRC حضور داشته است که نسبت به دو دوره پیش تغییری نداشته است.

در دوره دو ماهانه (آذر-دی) محصول پاستیل در میزان فروش حجمی حدود 4 درصد و در فروش ریالی حدود 5 درصد رشد داشته است که این رشد نسبت به دورهقبل (مهر-آبان) و همچنین دوره شش ماهه اخیر (مرداد- شهریور) مثبت بوده است.


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3348-Pastille-market-record-in-1401.html

در مجموع متوسط قیمت محصول پاستیل در دوره (آذر-دی) نسبت به دوره قبل تغییری نداشته است (مهر-آبان) اما نسبت به دو دوره قبل (مرداد – شهریور) 9% افزایش داشته ‌است.در بررسی (آذر-دی 1401) فروش این محصولات نسبت به دو دوره ماهانه گذشته (مرداد – شهریور) 8 درصد افزایش فروش حجمی و 17 درصد افزایش فروش ریالی داشته است.