پنج اشتباهی که مدیران تازه‌کار مرتکب می‌شوند

اشتباه چهارم: بسنده کردن به دانسته‌های شخصی

اشتباه دوم: در پیش گرفتن غرور به جای تواضع

اشتباه اول: غفلت از این که از ستارگان یک نمایش هستید

راه‌های اجتناب از این اشتباه: خودآگاهی‌تان را تقویت کنید و رفتارهایتان را با دقت مدیریت کنید. اگر می‌خواهید ایده‌ای را در جلسه‌ای مطرح کنید، می‌توانید صحبت‌هایتان را با این جمله شروع کنید: «فقط دارم بلندبلند فکر می‌کنم…» به این ترتیب گزارش‌های مستقیم شما با حرف‌هایی که باید بر مبنای آنها اقدام عملیاتی صورت بگیرد، اشتباه گرفته نمی‌شود.

بعضی از مدیران از نقد شدن واهمه دارند یا آن را نشانه‌ی ضعف می‌دانند. بعضی مدیران هم از اهمیت این موضوع برای بهبود عملکرد و رشد فردی بی‌اطلاعند.

اغلب مدیران تازه‌کار قادر به درک این مساله نیستند که حالا شغل‌شان پرورش دادن دیگران است. ناآگاهی از این مساله می‌تواند جلوی رشد بقیه را بگیرد و به فرسودگی شغلی و عملکرد ضعیف منجر شود.

به دست آوردن قدرتِ ناشی از کسب مقام و موقعیت، بر برداشتی که دیگران از شما دارند، تاثیر می‌گذارد. اعضای تیم‌تان حالا توجه بیشتری به حرف‌ها و رفتارهایتان نشان می‌دهند. وقتی از این مساله غافل می‌شوید، فرصت به نمایش گذاشتن رفتارهای مثبت را از دست می‌دهید.

تظاهر به دانستن چیزی که نمی‌دانید، می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های یادگیری و اتخاذ تصمیمات نادرست منجر شود و در صورتی که کارمندانتان مچ شما را بگیرند، اعتبارتان زیر سوال می‌رود.

حدود ۵۰ درصد از افرادی که ترفیع می‌‌گیرند، در نقش‌های جدیدشان عملکرد ضعیفی دارند.

راه‌های اجتناب از این اشتباه: روابط‌تان را با افرادی تقویت کنید که در بخشی از کسب و کار که به اهداف شما گره خورده، صاحب قدرت‌های رسمی و غیررسمی هستند. برای عملکرد بهینه، باید متحدینی قدرتمند در سازمان‌تان داشته باشید.

راه‌های اجتناب از این اشتباه: متواضع باشید. امکان ندارد شما همه‌چیزدان باشید. رهبری خوب یعنی پرسیدن سوال‌های اندیشمندانه برای پر کردن خلاءهای اطلاعاتی‌تان. کنجکاو باشید، کمک بگیرید و به بازخوردها دقت کنید تا به عنوان یک رهبر رشد کنید.

بعد از ترفیع، عملکرد شما احتمالاً بر افراد بیشتری تاثیر خواهد گذاشت. اگر نتوانید به تمامی ذی‌نفعانِ جدیدتان مثلاً مدیرِ مدیرتان یا سایر مدیران اجرایی توجه داشته باشید، ممکن است از دیدگاه‌های ارزشمندی بی‌بهره بمانید.

اشتباه سوم: غفلت از در نظر گرفتن همه‌ی ذی‌نفعان

اشتباه پنجم: ناتوانی در درخواست ارائه‌ی بازخورد

راه‌های اجتناب از این اشتباه: نقاط قوت و علایق اعضای تیم‌تان را شناسایی کنید و وظایفی را به آنها بسپارید که با اهداف توسعه‌ای‌شان هم‌سو باشد. وقتی با مشکلی درگیر می‌شوند، نقش مربی را برایشان ایفا کنید و کمک‌شان کنید همیشه از منابعی که برای انجام کارها نیاز دارند، بهره‌مند باشند.

راه‌های اجتناب از این اشتباه: از مدیر و اعضای تیم‌تان بخواهید به شما بازخورد مستقیم و مشخص بدهند. کسانی را که مستقیماً به شما گزارش می‌دهند، تشویق کنید تا با شما صادق باشند. هر از گاهی از همکاران‌تان بپرسید: «چه‌طور می‌توانم نقشم را موثرتر ایفا کنم؟»


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3376-Five-mistakes-that-novice-managers-make.html