هیچ چیز ما را متوقف نمی‌کند » اخبار بازاریابی-تبلیغات-کسب و کار-تحقیقات بازاریابی

ام بی ای نیوز: سال‌ی که گذشت سال پر حادثه و غمگینی برای همه مردم جهان بود. در همه جای جهان مردم عزادار شدند، بیکار شدند، افسرده شدند و… حالا Tesco با همکاری آژانس تبلیغاتی BBH London به ما می‌گوید درست است که سال سختی بود، درست است که سال سختی را گذراندیم و موانع برای جشن گرفتن زیاد است اما مهم نیست لحظه سال نو کجا هستید؛ هواپیما هستید یا دور میز شام؛ مهم نیست چند سال دارید؛ هر لحظه را مثل یک جشن برگزار کنید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/2782-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88–%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.html