هاینز و چالش نقاشی سس کچاپ

در این ویدیوی تبلیغاتی که توسط آژانس کانادایی Rethink تهیه شده است، آن‌ها مردم در سراسر جهان را با دعوت به “کشیدن سس گوجه فرنگی” به چالش می‌کشند. همه شرکت کنندگان در این چالش سس کچاپ هاینز را نقاشی کردند. البته در انتها ویدیو با مردی که به اشتباه سس خردل کشیده بود و به طور کلی موضوع را متوجه نشده بود حال و هوای جالبی پیدا می‌کند.

منبع: www.skeletonproductions.com


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/2924-Heinz-Draw-Ketchup.html

یکی از بزرگترین دستاوردهایی که یک برند می تواند به دست بیاورد، این است که بر یک دسته محصول تسلط پیدا کند. در این شرایط مصرف کنندگان به سختی می‌توانند به برند دیگری فکر کنند. هاینز دقیقا همین وضعیت را در دسته محصول سس کچاپ دارد.

این ویدیو با نقاشی‌های متفاوت شرکت کنندگان این چالش که همگی به یک دیوار بزرگ چسبانده شده‌اند به پایان می‌رسد.