نگاهی به فعالیت های مارکتینگی علی بابا


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/3108-A-look-at-Alibabas-marketing-activities.html دیدگاهها: 005/19
1401

نگاهی به فعالیت های مارکتینگی علی بابا