نگاهی به تبلیغات تلویزیونی برندهای گروه محصولی شوینده در زمستان 1401


شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) در گزارشی به بررسی وضعیت فعالیت تبلیغات تلویزیونی برندهای گروه محصولی شوینده‌های سطوح، البسه و ظروف در زمستان 1401 پرداخته است. در این گزارش، تعداد کل تبلیغات در این گروه محصول 1،930 آگهی ذکر شده است. طبق این بررسی، شبکه آی فیلم با 25درصد از مجموع فعالیت، فعال‌ترین شبکه در گروه محصولی مورد بررسی بوده است. متوسط شانس دیده شدن تبلیغات این گروه محصولی در این شبکه 75.3 درصد بوده است. مدت زمان پخش 80درصد از آگهی‌های این شبکه بین 10 تا 30 ثانیه بوده است.

01/29
1402

تبلیغات تلویزیونی برندهای شوینده در1401


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3337-A-look-at-the-television-advertisements-of-the-detergent-product-group-brands-in-the-winter-of-1401.html

در مجموع، در این گروه محصولی بیشترین سهم آگهی‌های غیر موثر در شبکه‌های دو و آی فیلم بوده است. این آگهی‌ها بیشتر در برنامه‌ها یا در زمان‌های با نرخ بینندگان(Rating)پایین قرار دارند. بیشترین آگهی‌های غیر موثر در پخش صبح با سهم 54درصد بوده است.علاوه براین موارد: 15 درصد از تبلیغات گروه محصولی شوینده‌های سطوح، البسه و ظروف به نقاط طلایی اختصاص داده شده است. نقاط طلایی آگهی‌هایی با بیشتر از 3 واحد GRPsدر نظر گرفته شده‌اند. این نقاط آگهی‌هایی هستند که 94درصد دسترسی به مخاطبین و 55درصد از وزن تبلیغاتی را داشته‌اند.