معرفی یک آژانس فرانسوی از زبان خودش


ام بی ای نیوز:
 آژانس‌های تبلیغاتی برای نمایش خودشان، چه کارهایی می‌کنند؟ آژانس گلوری‌پاریس آگهی چاپی‌ای را برای جذب مشتری طراحی و منتشر کرده که تمرکزش رو جسارت آن‌هاست، گلوری‌پاریس می‌خواهد به مشتریانش بگوید با مراجعه به این آژانس، باید متفاوت‌بودن را به جان بخرند، چرا که به یک آژانس متفاوت و جسور رفته‌اند. 
گلوری‌پاریس (GloryParis) رمز موفقیت و رونق کسب و کار مشتریانش را جسارت می‌داند. مشتری باید تعهدی عمیق به مشتری داشته باشد تا بتواند به آن افتخاری که شایسته‌اش است، برسد. 
ترجمه‌ی کپشن: فیزیکی و احساسی خودتان را درگیر کنید. حالا زمان حرکت است. کافی‌ست برندتان بخواهد؛ پیروزی‌های بی‌شمار در انتظارش است. برای شکست دشمن باید شجاعت داشته باشید. در این نبرد، فیزیکی و روحی مشارکت کنید، در غیر این صورت افتخار شما را به وحشت می‌اندازد. پیروزی بدون جسارت رخ نمی‌دهد. مترجم: نازنين کي نژاد
www.adsoftheworld.com


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/500-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4.html