مرگ‌بارترین فاجعه تاریخ بازاریابی

چند دهه پیش، پپسی به مصرف کنندگان در فیلیپین جایزه‌ای معادل یک میلیون پزو را وعده داد. اما یک اشتباه در کارخانه نوشابه سازی…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3056-The-deadliest-catastrophe-in-the-history-of-marketing.html