مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 | porseshneshan

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 | porseshneshan

تئوری کیفیت آدامز رضایت شغلی را از طریق آورده‌ها( داده‌ها) و دریافتی‌ها (ستادها) کارکنان به سازمان اندازه‌گیری می‌کند. در ابتدا کارکنان آورده‌های خود را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی در اختیار سازمان قرار می‌دهند. این آورده‌ها شامل مقدار کار، تلاش، منابع، تجهیزات و به‌کارگیری از شرایط فیزیکی برای تولید محصولات و ارائه خدمات موردتقاضا می‌شود.

ادبیات نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان

در نتيجه، شاغل، نگرشي مثبت نسبت به شغل پيدا مي كند كه موجب رضايت او مي گردد.(ديويس و نيواستورم 1985). با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی رضایت شغلی و شادی در کار (رشته مدیریت)» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود. آبراهام مازلو بیان می‌کند، که ابتدا باید نیازهای بیرونی برآورده شود، قبل از آنکه کارکنان به نیازهای درونی دست یابند و تئوری سلسله‌مراتب نیازهای مازلو، اهمیت تقدم برآورده شدن نیازهای بیرونی از طریق رفتار اکتسابی را تقویت می‌کند.

منابع و مآخذ

رابینز(1374) معتقد است رضایت شغلی را میتوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف کرد. همچنین شرتز(1371) رضایت شغلی را دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که شغل در آن انجام می‌گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می‌شود تعریف کرده است. در امریکا، احتمالاً نافذترین پژوهش‌ها در باب اثرهای شرایط کار بر رضایتمندی شغلی و تولید، مطالعات اثر خفچه  بود. نتیجه‌گیری حاصل از این مطالعات آن بود که تأثیر شرایط مادی کار(مثل دوره استراحت) بر رضایت شغلی و تولید به مراتب، کم تر از اهمیت دوستی غیررسمی و غیر اداری گروه کار است. این نتیجه‌گیری بدان جا منجر شد که اصطلاح« اثر خفچه» بر هر گونه بهبود مصنوعی در کارکردهایی اطلاق شود که ناشی از جنبش«مناسبت های انسانی» در مدیریت صنعتی و خدماتی است(استوارت ازکمپ، 1386). اين احساس زماني حاصل مي شود كه خواسته‌ها، نيازها، آرزوها و تجربه‌هايي كه شاغل  هنگام ورود به سازمان با خود دارد ،از طريق شغل برآورده شود.

مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه درباره رضایت شغلی

رضايت شغلي، نوعي احساس رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است كه با كار مناسب بااستعدادها، ميزان موفقيت در شغل، تأمین نيازهاي منطقي، شكوفايي استعدادها، پيشرفت شغلي، تجربه‌های موفق و جو سازماني ارتباط دارد (میرکمالی، 1386).رضايت شغلي، مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است كه كاركنان با آن احساس‌ها به كار خود می‌نگرند. وقتي كاركنان به سازمان می‌پیوندند، مجموعه‌ای از خواست‌ها، نيازها، آرزوها و تجربه‌های گذشته را كه بر روي هم، انتظارهاي شغلي را می‌سازند، با خود به همراه دارند كه نشاني از ارتباط توقعات نوخاستة كاركنان با پاداش‌هایی است كه كار فراهم می‌آورد (ديويس و استروم، 1379). فایل ورد پیشینه تحقیق رضایت شغلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

محمدی، باقری، صفریان، علوی برازجانی (1395)، “تبین نقش پارتی بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان” پژوهش های مدیریت منابع انسانی. بهاری، صالحی و بذله (1397)، تاثیر تعهدات مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل داری مطالعات اجتماعی گردشگری. جعفری، شمس و ضابط (1396)، فراتحلیل پژوهش های مرتبط با رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتبانی.

  • رضايت شغلي مربوط به ارزيابي خود افراد ،از شغل خود در برابر آن دسته از مسائلي از جمله احساسات و عواطف كه براي آنها مهم مي باشد است.
  • این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.
  • هرگاه  نیازهای بیرونی‌شان برآورده گردد، آنگاه کارکنان ترغیب می‌شوند تا به نیازهای درونی‌شان دست یابند.
  • در ابتدا کارکنان آورده‌های خود را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی در اختیار سازمان قرار می‌دهند.
  • این آورده‌ها شامل مقدار کار، تلاش، منابع، تجهیزات و به‌کارگیری از شرایط فیزیکی برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبانی نظری رضایت شغلی موردتقاضا می‌شود.