مایکروسافت و توییتر به جان هم افتادند؛ مردم چه سودی می برند؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020212402905745408/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%8C