مارکتینگ و تبلیغات در گروه صنایع غذایی رشد

۶. برخورد سلیقه‌ای با مفاهیم مارکتینگ از لایۀ مالکیت؛ برای مثال در طراحی بسته‌بندی، جزئیات محصول، محتوای تبلیغاتی، قیمت‌گذاری و… .

۸. نبود خدمات بالغ، باکیفیت و قابل اتکا در تحقیقات بازاریابی و عدم وجود یا دسترسی به داده‌های آماری دولتی و مالی.

۱۰. تمرکز بیش از حد روی بازار تهران و شهرهای بزرگ و فراموشی ظرفیت‌های سراسری.

۴. نبود تفکیک بین ویزیتوری، بازاریابی و مارکتینگ و عدم تعریف استاندارد و یکپارچه از اسامی برای همۀ افراد در سطوح مختلف.

۳. تقلیل مارکتینگ به تبلیغات.

۷. عدم شناخت از تحقیقات بازاریابی و تصمیم‌گیری داده‌محور در کسب‌وکار و نبود اعتقاد به آن. تخصیص زمان و بودجۀ ناکافی و غیرمستمر در تحقیقات بازاریابی.

۲. تداخل فرایندی و تضاد منافع بین مارکتینگ و فروش.

۱۵. عدم ارائۀ اطلاعات مالی دقیق و شفاف درمورد قیمت تمام‌شده، جزئیات فروش و… برای تحلیل مالی محصولات و کانال‌های فروش.

۱۳. سایۀ سنگین تحریم روی بهره‌برداری از ظرفیت‌های روزافزون دیجیتال مارکتینگ و رسانه‌های آنلاین.

بخش اول

بخش دوم
بخش سوم 


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3420-Marketing-and-advertising-in-Roshd-food-industry-group.html

۱۱. کمبود رقابت واقعی به‌ویژه با برندهای بین‌المللی.

برای مشاهده کامل ویدیوهای این مصاحبه به لینک مراجعه کنید.

۱۲. توجه‌نداشتن به خصوصیات و شناخت نسل‌های جدید در سیاست‌گذاری برند، ارتباطات و سبد محصولات.

۵. ضعف محتوای آموزشی در تحصیلات دانشگاه‌ها و دوره‌های آزاد و نبود آموزش اختصاصی مارکتینگ به تفکیک سکتورهای صنعتی = ضعف نیروی انسانی کارآمد.

۱۴. سنگینی بودجه‌های خرید رسانه و عدم اعتقاد به اهمیت استراتژی ارتباطی و خلاقیت در محتوا.

1. شفاف‌نبودن جایگاه واحد مارکتینگ و رابطۀ آن با سایر واحدها به‌خصوص در صنایع قدیمی و شرکت‌های سنتی.

در گفتگویی با مهدی حاجی بیگی مدیرعامل برنتین و مدیربازاریابی گروه صنایع غذایی رشد به بررسی فعالیت‌های اخیر مارکتینگی و تبلیغاتی گروه صنایع غذایی رشد پرداخته‌ایم. در این ویدیو بخشی از این گفتگو را مشاهده می‌کنید. در ادامه این گفتگو حاجی بیگی به چالش‌های مارکتینگ ایران پرداخت. حاجی بیگی معتقد است چالش‌های مارکتینگ ایران عبارتنداز:

۹. سایۀ سنگین انحصار و تنظیم مقررات بر بازار رسانه.