فرزندتان را‌‌صلح می‌کشد یا جنگ؟

مترجم: نازنين کي نژاد
www.adsoftheworld.com


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/180-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC-CEI%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F.html


ام بی ای نیوز: 
فرزندتان چه آینده‌ای را برای دنیا ترسیم خواهد کرد؟
این آگهی مسیرهایی –با اساس آموزش- را که می‌تواند کودک را به سمت آینده‌ای روشن هدایت کند به تصویر می‌کشد. آگهی‌ برای کالج CEI شهر ناتال برزیل طراحی شده و دو طرح تقریبا مشابه را کنار هم قرار می‌دهد (هر دو طرح با یک دایره و چهار خط کشیده شده‌اند) که در عین حال تفاوت‌های زیادی با هم دارند: صلح و جنگ. 
آژانس Executiva Propaganda, Brasil