عضویت dnaunion در انجمن شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر ایران

dnaunion نیز با هدف تکمیل و بهبود سبد خدمات خود در حوزه بازاریابی اقدام به سرمایه گذاری در حوزه هایMartech ، Adtech ، تکنولوژی های مرتبط با حوزه بازاریابی،ارتباطات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی و مشاوره و خدمات بازاریابی می‌نماید.


گروه dnaunionو مرکز نوآوری آو به منظور توسعه و تعاملات بیشتر صنفی به عضویت انجمن شرکت‌های سرمایه گذاری خطر پذیر ایرانانجمن (VC) در آمدند.

گزارش‌های استارتاپ‌های مرکز نوآوری آو شامل این سه نوع گزارش با نام‌های «کابینت»، با هدف جمع‌آوری اطلاعات خرید خانوار، «مدیا آرشیو» و «اُهم»، با هدف جمع‌آوری اطلاعات تبلیغات تلویزیونی و محیطی، داده‌ها را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند. گزارش‌های موردنظر در بازه زمانی ماهیانه، فصلی و سالیانه ارائه و اطلاعات یک رستۀ محصولی در آن‌ها بررسی می‌شود.

انجمن صنفی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور در دی ماه ۱۳۹۱تاسیس گردیده و در حال حاضر ۱۰۵ عضو متشکل از صندوق‌های پژوهش فناوری شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق های جسورانه و شتابدهنده ها و فرشتگان کسب و کار درآن عضویت دارند.

همچنین شرکت پژوهش بازار رسانه امروز(emrc ) که یکی از شرکت های این گروه است، طی خبری در سال گذشته اعلام کرده است که سرمایه گذاری های بیشتر و جدیدتری در حوزه استارتاپ ها و martech انجام خواهد داد.


منبع: http://mbanews.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/3381-dnaunion-s-membership-in-the-Iran-venture-capital-companies-association.html

مرکز نوآوری آو توسط dnaunion در سال ۱۳۹۷ به دنبال سرمایه گذاری در حوزه‌های استارتاپی martech , adtech را شروع به کار کرده است و در حال حاضر استارتاپ‌های کابینت، مدیا آرشیو و اهم در این مرکز توسعه پیدا می‌کنند.