ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت سیار ایران 3 برابر شد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020634562242295808/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF