شکست‌ناپذیرها در سازمان

حفظ روحیه تیمی در شرایط دشوار اقتصادی و همه‌­گیری کرونا، یکی از دشوارترین وظایف مدیران در سال جدید است. مطالعات انجام شده ….


منبع: http://mbanews.ir/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/2927-3-Practices-That-Set-Resilient-Teams-Apart.html