شخصیت مشتری باید در بازاریابی دیجیتال تعریف شود | در بازاریابی

وی اضافه کرد: اگر شرکت B2B است، به این معنی که خدمات یا محصولات خود را به کسب وکارهای دیگر ارائه می کنید، اقدامات بازاریابی دیجیتال باید حول محور تولید مشتری راغب آنلاین بچرخد و هدف نهایی تان این باشد که با کارشناسان فروش شرکت تماس گرفته شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: اما اگر شرکت B2C است و مشتری هدف نه یک کسب وکار، بلکه مصرف کننده نهایی است، معمولاً بسته به بازه قیمتی محصولات یا خدماتی که ارائه می دهید، هدف جذب مردم به سمت وب سایت و تبدیل آن ها به مشتری است، بدون اینکه ضرورتاً نیازی به تماس یا گفتگو با کارشناسان فروش باشد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020352216629436416/%C2%A0%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF

سمیه صائب نیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: منظور ما این نیست که همه کسب وکارها باید از سبک و سیاق یکسانی در بازاریابی دیجیتال خود استفاده کنند به عنوان نمونه، معمولاً انجام بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارهای B2B و B2C اقدامات متفاوتی را می طلبد.

– ایسنا/اردبیل  یک مدرس دانشگاه گفت: در بازاریابی دیجیتال لازم است که شخصیت مشتری تعریف شود تا نیازهای مخاطب هدف مشخص شود و سپس متناسب با آن شخصیت محتوای سودمند تولید کرد.

در بازاریابی دیجیتال لازم است که شخصیت مشتری تعریف شود تا نیازهای مخاطب هدف مشخص شود و سپس متناسب با آن شخصیت محتوای سودمند تولید کرد.