روانشناسی مصرف کننده » اخبار بازاریابی-تبلیغات-کسب و کار-تحقیقات بازاریابی


ام بی ای نیوز: اگر قرار باشد کالا یا خدماتی به فروش برسد یا با مخاطب هدف ارتباط برقرار کرد یا یک استارت آپ را برای سرمایه گذاری پیچ کرد، قبل از هر چیز نیاز است مخاطب و مصرف کننده را بشناسیم. بفهمیم چگونه تصمیم می گیرد. احساسش چیست و چگونه متقاعد می شود. اینجاست که روانشناسی مصرف کننده به ما کمک می کند.
در اپیزود های جدید درباره روانشناسی مصرف کننده و نقش آن در بیزینس و مارکتینگ صحبت می کنیم.

mbanews.ir- نیلوفر پشم فروش


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/2082-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87.html