دوراسل: پاداش ماجراجویی

دوراسل یک تولید کننده آمریکایی باتری‌های قلیایی، باتری‌های تخصصی، قابل شارژ و سیستم‌های برق هوشمند است. این شرکت…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/2833-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84–%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C.html