خطر نابودی بیخ گوش کسب وکار های کوچک اینترنتی!بسیاری از کسب وکار های کوچک و متوسط اینترنتی در یک ماه اخیر به دنبال اختلال اینترنت و محدودیت هایی که ایجاد شد، مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی فعالیت شان شده اند. – فاطمه قمری در تجارت نیوز نوشت: قطعی اینترنت در یک ماه اخیر اثرات مخرب فراوانی را برای کسب وکار های اینترنتی به دنبال داشته است. حتی آنطور که برخی از مدیران کسب وکار های کوچک و خرد می گویند در مدت قطعی اینترنت مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیل کردن کسب وکار خود شده اند. با توجه به تحقیق ها و پژوهش هایی که صورت گرفته، در کشور حدود 10 میلیون نفر فقط از طریق پلتفرم اینستاگرام امرار معاش می کردند. حالا با عدم دسترسی به اینترنت بین المللی، خسارت زیادی به وضعیت معیشتی بسیاری از اقشار مختلف جامعه و خانواده های آن ها وارد شده است. فسخ قرارداد ها در حوزه بازاریابی دیجیتال با علیرضا اعتضادی، مدیرعامل ترندشو آژانس تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی، که با توجه به شرایط کنونی مجبور به تعدیل نیرو ها و تعطیل کردن کسب وکار خود شده است، درباره خسارت ها و آسیب های قطعی اینترنت گفتگو کردیم. اعتضادی در توضیح کسب وکار خود گفت: معمولا اگر کسب وکاری تصمیم به تعدیل نیرو یا تعطیل کردن خود می گیرد، احتمالا اشتباهی از درون مجموعه شکل گرفته است.
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65361258/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%21