خانه جایی است که کسی در آن منتظر شماست


05/18
1401

خانه جایی است که کسی در آن منتظر شماست

این کمپین تبلیغاتی حرفه ای تحت عنوان «خانه جایی است که کسی در آن منتظر شماست» در ژوئن 2022 در کشور کانادا راه اندازی شد. آژانس تبلیغاتی ADEM Company Inc به خوبی موفق شد دست به ایده پردازی و اجرای کمپین تبلیغاتی مورد نظر بزند.

www.adsoftheworld.com
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/3095-Home-is-where-someone-awaits-you.html