تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟

هنگام صحبت کردن از «تحقیقات» دو واژه تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی را به وفور می‌شنویم. آیا می توان این دو را به جای هم استفاده کرد؟ آیا یکی از آن‌ها زیرمجموعه دیگری است؟ کدام یک رایج تر است؟
بین این دو اصطلاح تمایزی وجود دارد. برای این دو اصطلاح موارد زیادی به عنوان همپوشانی مطرح شده‌اند که می‌توان به هر دو اصطلاح نسبت داد. همچنین ممکن است یک متخصص مارکتینگ تحقیقات بازار را به عنوان زیرمجموعه‌ای از تحقیقات بازاریابی توصیف کند، در حالی که دیگری کاملا نظری برعکس دارد.
تصویر داده شده را می‌توان به عنوان یک دسته‌بندی کلی از تحقیقات بازار و بازاریابی و همپوشانی‌های بین این دو بیان کرد.
www.mymarketresearchmethods.com02/10
1402

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3050-Market-Research-vs-Marketing-Research-Whats-the-Difference.html