تفاهم نامه همکاری مابین اتاق بازرگانی تبریز و انجمن علمی بازاریابی ایران امضاء شد

به گزارش بازار، تفاهم نامه همکاری مابین اتاق تبریز و انجمن علمی بازاریابی ایران به صورت دوجانبه از سوی یونس ژائله، رییس اتاق بازرگانی تبریز و محمد فاریابی، نائب رییس انجمن علمی بازاریابی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز امضا شد.

این تفاهمنامه با موضوع برگزاری مشترک رویدادها و سمینارهای آموزشی و کارگاهی مابین اتاق تبریز و انجمن علمی بازاریابی ایران در زمینه های بازاریابی و فروش، بازاریابی صادرات محور، بازاریابی دیجیتال و استارت آپ های صادراتی منعقد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64535616/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86