تغییر عادات مصرف و بهبود اقتصاد جهانی | صنعت مد جهانی در

تأثیر رسانه های اجتماعی، مدل های جدید کسب وکار، تولید پیشرفته و تغییر جمعیت شناسی منجر به تغییرات قابل توجهی در تمام جنبه های صنعت مد شده است که پتانسیل تغییر شکل آن را برای سال های آینده دارد.

مصرف کنندگان تنها در ایالات متحده، در سال 2017 نزدیک به 380 میلیارد دلار برای پوشاک و کفش هزینه کردند.

صنعت مد جهانی در سال 2023، باید ضمن یافتن فرصت هایی در تغییر الگوهای مصرف کننده، کانال ها و راهبردهای بازاریابی دیجیتال و رویکردهای تولید و تورم را تحمل کند.

8 میلیون نفر را در ایالات متحده استخدام می کند.

صنعت مد ایالات متحده از ریشه های خود در تولید به طراحی جدید با ارزش بالا و سایر مشاغل خلاقانه تکامل یافته است و اکنون بر بخش های با ارزش زنجیره تامین جهانی پوشاک متمرکز شده که تحقیق و توسعه، طراحی و بازاریابی است.

5 تریلیون دلاری است.

نیروهای فناوری و جهانی شدن، اثرات موجی عظیمی در صنعت مد، مشابه بسیاری از صنایع دیگر داشته اند و روندها، چالش ها و فرصت های جدیدی را ایجاد کرده اند.

مد سریع (فست فشن) به عنوان مدی مطرح می شود که در آن لباس هایی که محبوب یا مد روز در نظر گرفته می شوند در مقیاس ص


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66257085/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

– مد یک صنعت جهانی بسیار پیچیده و 2.

این صنعت همه چیز از برندهای نساجی و پوشاک گرفته تا عمده فروشان، واردکنندگان و خرده فروشان را در بر می گیرد و بیش از 1.