تبلیغات اتوبوسی رامک ​را اجرایی شد

10/14
1401

تبلیغات اتوبوسی رامک ​را اجرایی شد

امتیاز به این خبر:


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/3235-Ramek-s-bus-advertisement-was-implemented.html دیدگاهها: 0