بچه وسطی همیشه نادیده گرفته می شود


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/3136-McDonalds-Australia-Maccas-Middle-Child.html 06/28
1401

مک دونالد: بچه وسطی نادیده گرفته می‌شود

www.bestadsontv.comبرگر مک چیکن به عنوان برادر وسطی تحت الشعاع دو برادر دیگرش یعنی بیگ مک و چیزبرگر قرار گرفته و همیشه از کانون توجه دور مانده است. این همان احساسی است که هر بچه وسطی می‌تواند با آن همزاد پنداری کند. بنابراین مک دونالد تصمیم گرفت کاری کند که هیچ پدر و مادری تا به حال جرات انجام آن را نداشته اند: مک دونالد به بچه وسطی بیش از بقیه بچه‌ها توجه کرده و در منوی رستوران اول از همه نام مک چیکن به چشم می‌خورد.