بهترین کمپین بازاریابی موبایل در سال 2022

کمپین‌های بازاریابی موبایل اگر به سبک و سیاق درست برگزار شوند، می‌توانند متفاوت از دیگران رفتار کرده و مخاطب پیدا کند.

بازاریابی هوشمندانه دومینو: اعطای امتیاز برای دانلود برنامه وفاداری

همزمان با برگزاری مسابقه Super Bowl و با اعتباری 12 هفته ای، اپلیکیشن جدید دومینو به مشتریان فرصت می‌دهد تا به ازای هر پیتزایی که اسکن می‌کنند، صرف نظر از این که از کجا آمده، موفق به کسب امتیاز شوند.

بیش از نیمی از کل فروش دومینو در سال 2017 از طریق کانال‌های دیجیتال اتفاق افتاد. این در حالی است که رقم فوق در ایالات متحده آمریکا بیش از 60 درصد می‌باشد.

بهترین کمپین بازاریابی موبایل در سال 2022

www.moosend.com


منبع: http://mbanews.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/3227-Best-Mobile-App-Marketing-Campaigns.html

این غول تحویل پیتزا با ترکیب بازاریابی هوشمندانه و فرایند توسعه محصول، یک برنامه وفاداری جدید تحت عنوان «Points for Pies» را راه اندازی کرد.

بازاریابی با موبایل وسیله تعامل با کاربران را در طول چرخه عمرشان به وجود می‌آورد تا زمانی که به کاربرانی وفادار برای شما تبدیل شوند. چنین موفقیتی مستلزم شناخت صحیح مخاطبان و همسویی با انتظارات و نیاز‌های آن‌ها در تمام دوران می‎باشد.

امروزه فناوری مدرن معجزه می‌کند. در ادامه دومینو در زمینه استفاده از آن جهت افزایش ارزش سهام در بازار و ثبت رکورد‌های جدید در این رابطه موفق شده است.