بررسی بازار سس در ایران


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3418-Investigation-of-the-sauce-market-in-Iran.html

04/18
1402

بررسی بازار سس در ایران

در مجموع طبق نتایج، 3 برند برتر این محصول در دوره دوماهه (اوایل دی-اوایل اسفند 1401) به ترتیب حدود 26%، 36% و 37% از فضای قفسه‌ مغازه‌هایی که در آن حضور داشته‌اند، به خود اختصاص داده‌اند که طی دو ماه اخیر تغییری نداشته‌است.
شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) در بررسی‌های خود نگاهی به بازار سس انداخته است. در این نگاه مشخص شد، در بازه زمانی (دی- اسفند 1401)، از میان انواع سس‌ها بیشترین میزان فروش مربوط به سس مایونز وسس کچاپ بوده و میزان فروش حجمی سس مایونز نسبت به دوره قبل ثابت و سس کچاپ حدود 1%کاهش داشته است. در ادامه جزییات بیشتری از بازار سس می‌خوانید.

در بازار سس ایران حدود 55 برند و 405 کالای فعال در بازه (دی- اسفند) ثبت شده‌اند. همچنین طی بررسی شش ماهه محصول سس، فروش این محصول همواره در حال کاهش بوده است. فروش محصول سس در آخرین بررسی (دی- اسفند) نسبت به دوره دوماهه گذشته (آبان –دی) 1%کاهش فروش حجمی و 2% افزایش فروش ریالی داشته است.