ببینید | پیوستن مرد عنکبوتی به ارتش اوکراین در مبارزه با نیروهای روسیه

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020705765950470144/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87