با ماشین زمان گوگل به گذشته سفر کنید

Google Maps به شما این امکان را می‌دهد تا با ماشین زمان گوگل به گذشته سفر کرده و نگاهی به خانه خود در گذشته بیندازید…


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/3099-Google-Maps-Lets-You-Time-Travel-To-Look-At-Your-House-In-The-Past.html