بازار پودر کیک و آرد زیر ذره بین emrc


شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) در پژوهشی به بررسی بازار پودر کیک و آرد در بازه زمانی آذر تا دی ماه 1401 پرداخته است. طبق این بررسی حدود 175 برند و 693 کالای فعال در بازه‌ی مورد نظر در بازار پودر کیک و آرد ثبت شده است. همچنین براساس نتایج به‌دست آمده، در بازه زمانی مورد نظر بیشترین میزان فروش این بازار مربوط به رشته غذایی بوده است و در میان انواع بسته بندی‌های این محصول بیشترین میزان فروش حجمی در قالب بسته بندی جعبه‌ای است.

در ادامه این گزارش آمده: در بازه مورد بررسی سهم بازار حجمی برندهای برتر این محصول در زیربخش‌های رشته غذایی، آرد، پودر کیک و پودر سوخاری به ترتیب حدود 15%، 17% ، 48% و 45% است. برندهای برتر این محصول در زیربخش‌های رشته غذایی، آرد، پودر کیک و پودر سوخاری به ترتیب حدود 28%، 26%، 32% و 19% از فضای قفسه‌ مغازه‌هایی که در آن حضور داشته‌اند، به خود اختصاص داده‌اند.01/14
1402

بازار پودر کیک و آرد زیر ذره بین emrc


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.


منبع: http://mbanews.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/3315-Cake-powder-and-flour-market-under-the-emrc-microscope.html