این نتیجه فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام است

منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020605852885612544/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA