اعتراض جنجالی ستاره استقلال به وضعیت اخیر کشور/ استوری مهدی پور جنجال آفرین شد!

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65322516/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%2F-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C