استفاده 80 درصد مردم ایران از VPN! | زیبایی و مالی حوزه هایی با بیشترین تبلیغات دیجیتال

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020604211131949056/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-VPN%21-%26%23124%3B-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C