استخدام 5 عنوان شغلی در طراحان سیستم پنام در کرمان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020825678909419520/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86