استخدام گرافیست در مشهد

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020857247861051392/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF