استخدام کارشنال دیجیتال مارکتینگ در بنیان هنر و خلاقیت تیهو در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020538544450238464/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%87%D9%88