استخدام کارشناس مارکتینگ با بیمه در شرکت زاگرس پوش در تهران – «ای استخدام»

برای ساخت رزومه اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64673280/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1

رزومه ساز حرفه ای «ای استخدام»

گامی در راستای ساختن آینده شغلی شما، همین حالا شروع به ساخت رزومه کنید