استخدام کارشناس فروش مقاطع استیل با حقوق ثابت و بیمه در استیل رخ در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501332679553024/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87