استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر تولیدی تجاری در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65579780/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1