استخدام کارشناس فروش در یک شرکت معتبر تولیدی تجاری در تهرانیک شرکت معتبر تولیدی تجاری در تهران (منطقه 7، نیلوفر) جهت تکمیل کادر فروش خود در دفتر مرکزی از متقاضیان ساکن استان تهران جهت بازاریابی دیجیتال استخدام می نماید. – یک شرکت معتبر تولیدی تجاری در تهران (منطقه 7، نیلوفر) جهت تکمیل کادر فروش خود در دفتر مرکزی از متقاضیان ساکن استان تهران جهت بازاریابی دیجیتال استخدام می نماید.
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65579780/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1