استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در گروه تبلیغاتی نماپرچم در تهراناستخدام گروه تبلیغاتی نماپرچمگروه تبلیغاتی نماپرچم در تهران (منطقه 6، نصرت) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می نماید – با سابقه فعالیت موفق در فضای مجازی و گرافیک توانایی شناخت نیاز روز بازار و پیدا کردن پتانسیل های قوی فروش به روز آشنایی به انواع …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66117822/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86