استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در موسسه فروغ روشن پاسارگاد در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020814702093916160/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1