استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ با بیمه،پاداش در پاسارگاد عایق پارس درساری – «ای استخدام»

logo

استخدام پاسارگاد عایق پارس

پاسارگاد عایق پارس در استان مازندران، شهر ساری جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان مازندران استخدام می‌نماید

کارشناس دیجیتال مارکتینگ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64376469/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%8C%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3