استخدام کارشناس تولید محتوای گرافیکی و ویدئویی با پاداش در تهران – «ای استخدام»

یک شرکت معتبر در تهران (منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید

کارشناس تولید محتوای گرافیکی و ویدئویی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64518395/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1